Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ζάκρος
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011057
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 123.70
Χερσαία Έκταση (ha) 123.0
Συνολική Περίμετρος (km) 5.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Καταφύγιο Θηραμάτων
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδης Ακτή
Μακία
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Ορμος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Υπόβαθρο ασβεστολίθων της σειράς Γαβρόβου-Τριπόλεως. Πάνω στο υπόβαθρο αυτό, στρώμα φλύσχη της ίδιας σειράς, αποτελούμενο από υποπράσινους ψαμμίτες και από μάργες που σχηματίζουν το χαμηλό ήβωμα πάνω στο οποίο είναι κτισμένο το μινωικό ανάκτορo. Το έδαφος της πεδιάδας έχει σχηματισθεί από τις αλουβιακές αποθέσεις του χειμάρρου που διέρχεται από το Φαράγγι των Νεκρών. Σήμερα η στάθμη τις θάλασσας είναι 2 m. υψηλότερη απ΄ό,τι στην αρχαιότητα. Έδαφος: Ανοιχτόχρωμες ρεντζίνες, terra rossa.

Περιγραφή Τόπου

Μικρή εύφορη αλουβιακή πεδιάδα, καλλιεργημένη με ελιές και αμπέλια, η οποία περιβάλλεται από άδενδρους λόφους και καταλήγει σε μικρό όρμο με αμμώδη παραλία. Στις εκβολές του χειμάρρου που διέρχεται από το "Φαράγγι των Νεκρών", σχηματίζεται μικρός υγρότοπος που περιορίζεται από τις καλλιέργειες, τον παραλιακό δρόμο και τον μικρό οικισμό στην παραλία. Στο βόρειο άκρο της πεδιάδας, ανάμεσα στους δύο λόφους πάνω στους οποίους ήταν κτισμένη η μινωική πόλη, βρίσκεται το ανάκτορο του Ζάκρου. Οι κυριότερες αλλοιώσεις του τοπίου οφείλονται στις παραλιακές ταβέρνες, την ακαλαίσθητη περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου και στην διαπλάτυνση του δρόμου στα νότια υψώματα.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Μεσομινωικό ανάκτορο στη θέση και το σχήμα παλαιότερου πρωτομινωικού ανακτόρου. Ερείπια μεσομινωικού οικισμού στο λόφο προς τα ΝΑ. Το ανάκτορο και ο οικισμός καταστράφηκαν και εγκαταλείφθηκαν στην υστερομινωική περίοδο. Η Ζάκρος ήταν το ανατολικότερο λιμάνι της Κρήτης.

Σημεία με καλή Θέα

Από το δρόμο καθώς ερχόμαστε στον Κάτω Ζάκρο.

Μονοπάτια Περίπατοι

Μέσα από το Φαράγγι των Νεκρών προς Άνω Ζάκρο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Βοσκή
Καλλιέργειες
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλλουβιακό και πολύ υγρό δάσος και πυκνή βλάστηση
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Ελος με γλυκό νερό
Μικροί όρμοι
Παράκτιος κρημνός
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Ρέοντα ύδατα
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη