Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βρόκαστρο
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011021
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 414.87
Χερσαία Έκταση (ha) 399.0
Συνολική Περίμετρος (km) 8.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 313.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Αναβαθμοί (πεζούλες)
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βραχώδης Ακτή
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Ορμος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Νεογενείς ηπειρωτικές αποθέσεις του Μέσου ως Άνω Μειακαίνου. Εμφανίσεις ασβεστολίθων της σειράς Γαβρόβου Τριπόλεως κατά μήκος της δυτικής και νότιας ακτής του κόλπου του Μιραμπέλου. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί σχηματίζουν το ύψωμα του Βρόκαστρου (300 m) που οριοθετείται από ρήγμα ΝΔ-ΒΑ.

Περιγραφή Τόπου

Αριστερά από το Καλό Χωριό βρίσκεται το ύψωμα Βρόκαστρου στην κορυφή του οποίου υπάρχει οικισμός που χρονολογείται από την Πρωτομινωϊκή περίοδο. Το Βρόκαστρο ελέγχει οπτικά τον κόλπο της Μιραμπέλου καθώς και την αρχαία οδό που συνδέει τη Δυτική με την Ανατολική Κρήτη. Το τοπίο στην πεδιάδα αλλοιώνεται από τα θερμοκήπια και την ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική των κτισμάτων κατά μήκος του δρόμου και της παραλίας.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Το Βρόκαστρο ήταν περιοχή κατοικίας από τον 12ο ως τον 7ο αιώνα π.Χ.

Σημεία με καλή Θέα

Από την κορυφή του Βρόκαστρου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Προς το Βρόκαστρο. Προς μονοπάτι Ε4 νοτιότερα.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Παρά την υποβάθμιση της πεδινής περιοχής και της παραλίας Ίστρου-Καλού Χωριού, το τοπίο που εκτυλίσσεται από την κορυφή του Δρόκαστρου είναι υψηλής αισθητικής αξίας. Σε αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι η ανάβαση στο Βρόκαστρο γίνεται από μονοπάτι.,


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών
Θόρυβος
Καλλιέργειες
Κυκλοφορία Οχημάτων
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Ρύπανση εδάφους
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ / ΦΡΥΓΑΝΑ / ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη