Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Άγρα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011036
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα Νησί, Βρυτά
Συνολική Έκταση (ha) 1192.90
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 18.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 543.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 490.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Εικόνες από "Λίμνη Άγρα". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Λιμναίο Τοπίο
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Μόνιμο η Εποχικό Ελος
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Τεχνητή λίμνη με πολύ πλούσια υδρόβια βλάστηση που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς της. Περιβάλλεται από λίγα υγρά λιβάδια, οπωρώνες και δασικές εκτάσεις φυλλοβόλλων και θαμνώνων. Σημαντικός βιότοπος για τα υδρόβια πουλιά με γαλήνιο τοπίο και πλούσια και ποικίλη βλάστηση. Ιστορικός τόπος για τα γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα. Πήρε το όνομά του από τον Μακεδονομάχο Καπετάν Άγρα.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Τεχνητή λίμνη της ΔΕΗ που τροφοδοτείται και από τα νερά της Βεγορίτιδας λίμνης. Δεν γνωρίζουμε αν προϋπήρχε υγροτοπική περιοχή.

Σημεία με καλή Θέα

Μόνο από ψηλά σημεία της γύρω περιοχής είναι δυνατή η πανοραμική θέα όλης της λίμνης. Μερική εικόνα δίνουν πολλά σημεία του περιμετρικού δρόμου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Ερπετά
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Κυρίως οικολογική αξία.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αποστραγγίσεις
Ευτροφισμός
Κυνήγι
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Υπάρχουν σκέψεις για αποστράγγιση.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ελος με γλυκό νερό
Καλλιέργειες
Παρόχθια βλάστηση
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus cristatus karelinni (Λοφιοφόρος Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus barbus macedonicus (Μουστακάτο)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη