Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κοιλάδα Αχέρωντα από Αλώνι μέχρι Γλυκή
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011021
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πρέβεζας
Δήμος-Κοινότητα Αλώνι / Κάτω Ρεματιά
Συνολική Έκταση (ha) 1105.53
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 44.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Από το χωριό Αλώνι μέχρι την Κάτω Ρεματιά το ποτάμι ρέει μέσα σε μία καταπράσινη κοιλάδα, με πλούσια υδρόβια βλάστηση από πλατάνια, ιτιές, λιγαριές κ.λ.π Στη συνέχεια και μέχρι την Γλυκή σχηματίζεται στενό φαράγγι, με γυαλιστερούς λευκούς βράχους και εντυπωσιακές πηγές. Πρόκειται για ένα μοναδικό τοπίο, το οποίο μπορεί να απολαύσει κανείς το καλοκαίρι περπατώντας δίπλα στην κοίτη του ποταμού.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Μικρή ή μεγάλη πορεία κατά μήκος της κοίτης.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Σημαντικό Οικοσύστημα
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Το τοπίο μπορεί να απειληθεί κυρίως από τεχνικά έργα.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Knipowitschia milleri (Αχερονογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη