Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη και Χερσόνησος Καστοριάς
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011045
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καστοριάς
Δήμος-Κοινότητα Καστοριάς
Συνολική Έκταση (ha) 250.28
Χερσαία Έκταση (ha) 250.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 890.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 620.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας
Εικόνες από "Λίμνη και Χερσόνησος Καστοριάς". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Λιμναίο Τοπίο
Κλίμα
Γεωλογία

Ασβεστολιθικά κυρίως πετρώματα και προσχωσιγενή εδάφη.

Περιγραφή Τόπου

Μια πανέμορφη λίμνη που στις όχθες τις υπάρχουν κατά τόπους παραλίμνια δάση με λέυκες, ιτιές και κλήθρα, και καλλιέργεις. Στη χερσόνησο που προβάλλει μέσα στη λίμνη της Καστοριάς και στο λαιμό της είναι χτισμένη η ομώνυμη πόλη. Στη μέση της χερσονήσου υπάρχει ένα μικρό βουνό, όπου φυτρώνουν θάμνοι και φρύγανα και χιλιάδες παρθενικοί κρίνοι. Στον περίγυρο υπάρχει δρόμος και σκεπάζεται σε όλο το μήκος του από πλατάνια που τα κλαδιά τους ακουμπούν μερικές φορές στο νερό της λίμνης.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Στις παλαιότερες εποχές πρέπει το βουνό της χερσονήσου να ήταν δασωμένο και κάποτε αποψιλώθηκε από άγνωστη αιτία.

Σημεία με καλή Θέα

Το ύψωμα του Αγίου Αθανασίου προσφέρει εξαίρετη θέα προς τη λίμνη και τα γύρω βουνά.

Μονοπάτια Περίπατοι

Ο περιφερειακός παρόχθιος δρόμος με τα πλατάνια προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία για περίπατο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Πτηνά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Η ύπαρξη των παρθενικών κρίνων (Lilium candidum) και άλλων σημαντικών φυτών δίνει, εκτός από την αισθητική, και οικολογική αξία σε αυτή τη χερσόνησο. Ο περιφερειακός δρόμος με τα πλατάνια στις όχθες της λίμνης είναι ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αποδάσωση
Ευτροφισμός
Κυκλοφορία Οχημάτων
Κυνήγι
Μηχανοκίνητα πλεούμενα
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Ρύπανση νερών
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Εκτός από τη σχετική ρύπανση των νερών της λίμνης και τον ευτροφισμό η περιοχή δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν άλλους κινδύνους.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ελος με γλυκό νερό
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Lilium candidum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Cygnus olor (Κύκνος)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη