Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κοιλάδα Τεμπών
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3010033
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα Αμπελάκια / Ομόλιο / Ραψάνη
Συνολική Έκταση (ha) 1864.28
Χερσαία Έκταση (ha) 1864.0
Συνολική Περίμετρος (km) 23.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 180.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αισθητικό Δάσος
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Μακία
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία

Ασβεστολιθικοί βράχοι.

Περιγραφή Τόπου

Μια θαυμάσια κοιλάδα που διασχίζεται από τον ποταμό Πηνειό και περιβάλλεται από γκρεμούς και ορθοπλαγιές. Οι όχθες του ποταμού σκεπάζονται από υδρόβιο δάσος με πλατάνια, ιτιές κ.λ.π. Σε πολλά σημεία, κοντά στις όχθες, πηγάζουν νερά που κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά. Μέσα στην κοιλάδα υπάρχει εκκλησία, γέφυρα και τουριστικά μικρομάγαζα που πωλούν διάφορα προϊόντα στους προσκυνητές.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η περιοχή είχε επί Τουρκοκρατίας υποβαθμιστεί λόγω ξύλευσης και υπερβόσκησης. Μετά το 1960 το παραποτάμιο δάσος βρίσκεται σε συνεχή αναβάθμιση.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Μονοπάτια και σκάλες για την κάθοδο προς το ποτάμι.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ενδημικά Είδη
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Την κοιλάδα επισκέπτονται πολλοί έλληνες τουρίστες και λίγοι ξένοι για να θαυμάσουν το τοπίο και να προσκυνήσουν στο εκκλησάκι. Οι περισσότεροι επισκέπτες συγκεντρώνονται ακριβώς στο σημείο της κρεμαστής γέφυρας και στην εκκλησία.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Απορρίμματα
Οδοποιϊα
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Ρύπανση νερών
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Τα νερά του Πηνειού ρυπαίνονται από φυτοφάρμακα πριν φτάσουν στην περιοχή. Η υπερβολική συγκέντρωση τουριστών στο εκκλησάκι δημιουργεί προβλήματα.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula thessala
Centaurea graeca ceccariniana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη