Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κοιλάδα Βάλλια Κίρνα Σμόλικα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011014
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Γρεβενών
Δήμος-Κοινότητα Σαμαρίνας / Αρμάτων / Δίστρατου
Συνολική Έκταση (ha) 19.48
Χερσαία Έκταση (ha) 19.0
Συνολική Περίμετρος (km) 2.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Φυλλοβόλων
Λειβάδι/Ξέφωτο
Ορεινό Τοπίο
Ορεινός Βοσκότοπος
Πευκοδάσος Ορεινό
Πλαγιά βουνού
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μία κοιλάδα στα ΝΑ του όρους Σμόλικας που φθάνει ως τις κορυφές Βούζι κλπ. Μέσα στην κοιλάδα κυλάει ένα μικρό ορεινό ποτάμι με πλατάνια, κλήθρα και ιτιές. Η περιοχή σκεπάζεται με δάση οξυάς και μαυρόπευκων. Στην ανώτερη ζώνη υπάρχουν γυμνά λειβάδια και μικρές αλπικές λιμνούλες καθώς και ορθοπλαγιές. Ένας μικρός καταρράκτης κυλάει από έναν παραπόταμο προς το κυρίως ποτάμι. Ο δασικός δρόμος Σαμαρίνας-Αρμάτων περνάει από το κατώτερο μέρος της κοιλάδας.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Υλοτομία
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Οι Δασικές Υπηρεσίες πρόκειται να ανοίξουν δρόμους μέσα στην κοιλάδα για εκμετάλλευση των δασών.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Lilium carniolicum jankae
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη