Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βόρεια Στενά Λούρου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011131
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα Κουκλέσι / Μουσιώτισσα / Τέροβο / Βουλιάστα
Συνολική Έκταση (ha) 2034.74
Χερσαία Έκταση (ha) 2034.0
Συνολική Περίμετρος (km) 28.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 969.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Βόρεια Στενά Λούρου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Μακία
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα μεγαλειώδες τοπίο που αρχίζει νότια από το χωριό Ποταμιά και φθάνει βόρεια ως το χάνι του Τέτοβου όπου ήταν το στρατηγείο των Βαλκανικών Πολέμων. Πρόκειται για μία χαράδρα που διασχίζεται από τά ορμητικά νερά του ποταμού Λούρου. Στις όχθες του ποταμού υπάρχουν δάση από μεγαλόπρεπα πλατάνια. Γύρω υπάρχουν πλαγιές κατάφυτες με θάμνους (μακία) βραχώδεις ορθοπλαγιές και σάρες. Δίπλα στις όχθες του Λούρου λειτουργούν 3-4 ταβέρνες. Η περιοχή διασχίζεται από την Εθνικό οδό Άρτας-Ιωαννίνων.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Ο χώρος χρησιμοποιείται για αναψυχή και φαγητό από τους διερχόμενους τουρίστες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων αλλά πρέπει να αδειάζονται πιο τακτικά.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Κυνήγι
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Λιθώνας
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη