Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex pendula
Carex punctata
Carex remota
Carex riparia
Carex rostrata
Carex sempervirens
Carex serotina serotina
Carex spicata
Carex sylvatica sylvatica
Carex tomentosa
Carex vulpina
Carlina acanthifolia
Carlina acaulis simplex
Carlina barnebiana
Carlina corymbosa curetum
Carlina corymbosa graeca
Carlina diae
Carlina frigida
Carlina lanata Καρλίνα η μαλλιαρή
Carlina sitiensis