Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malus dasyphylla Δασύφυλλη μηλιά
Malus sylvestris Αγριομηλιά
Malus trilobata Αγριομηλιά τρίλοβη
Malva aegyptia
Malva alcea
Malva cretica cretica
Malva moschata
Malva neglecta
Malva nicaeensis
Malva parviflora
Malva pusilla
Malva sylvestris
Malva verticillata
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Mandragora autumnalis
Maniola jurtina Μανιόλα της γιούρτας
Mantisalca salmantica
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Marrubium alternidens
Marrubium cylleneum