Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lucanus cervus Λουκάνος ο ελαφόμορφος
Lucanus elaphus Λουκάνος ο έλαφος
Ludwigia palustris
Lullula arborea arborea Δεντροσταρήθρα
Lullula arborea pallida Δεντροσταρήθρα
Lunaria annua annua
Lunaria annua pachyrhiza
Lunaria rediviva
Lupinus albus albus
Lupinus albus graecus
Lupinus angustifolius angustifolius
Lupinus luteus
Lupinus micranthus
Lupinus varius orientalis
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Luscinia megarhynchos Αηδόνι
Luscinia svecica cyanecula Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Lutra lutra Βίδρα
Luzula alpinopilosa obscura