Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Convolvulus lineatus
Convolvulus mairei
Convolvulus oleifolius oleifolius Κονβόλβουλος ο ελατόφυλλος
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Convolvulus pentapetaloides
Convolvulus sabatius
Convolvulus scammonia
Convolvulus siculus siculus
Convolvulus tricolor tricolor
Conyneforus articulatus
Conyza bonariensis Κόνυζα η Μποναριένσιος
Conyza canadensis Κόνυζα η Καναδική
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Corallorhiza trifida
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Coriaria myrtifolia
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον
Cornucopiae cucullatum
Cornus mas Κρανιά