Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά
Sorbus torminalis Πρακανιά
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Sorghum bicolor
Sorghum halepense
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Sparganium angustifolium
Sparganium erectum erectum
Sparganium erectum neglectum