Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Laserpitium siler laeve
Laser trilobum
Lasiommata maera Λασιομμάτα η μαίρα
Lasiommata megera Λασιομάτα η μέγερα
Lasiommata petropolitana Λασιομάτα η πετροπολιτανή
Lathraea rhodopea
Lathraea squamaria
Lathyrus alpestris
Lathyrus amphicarpos
Lathyrus angulatus
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Lathyrus cicera
Lathyrus clymenum
Lathyrus digitatus
Lathyrus grandiflorus
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus hirsutus