Στοιχεία Είδους

Όνομα Lasiommata maera
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Λασιομμάτα η μαίρα
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών GENERAL HABITAT DEGRADATION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα ALT.: 0-2000 M. (30), (60), (83)
Παγκόσμια Εξάπλωση