Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sporobolus pungens
Stachys acutifolia
Stachys alopecurus
Stachys alpina
Stachys angustifolia
Stachys annua
Stachys arvensis
Stachys atherocalyx
Stachys balcanica
Stachys candida
Stachys cassia
Stachys chrysantha
Stachys cretica cretica
Stachys cretica smyrnaea
Stachys decumbens
Stachys euboica
Stachys germanica germanica
Stachys germanica heldreichii
Stachys goulimyi
Stachys ionica