Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sagina apetala
Sagina maritima
Sagina procumbens procumbens
Sagina saginoides
Sagina subulata
Sagittaria sagittifolia
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Salicornia europaea
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix aurita Θαμνοϊτιά
Salix caprea Γιδοϊτιά
Salix cinerea Σταχτοϊτιά
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά
Salix fragilis Σπαζοϊτιά
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας