Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Pinus montana Βουνόπευκο
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Pinus pinea Κουκουναριά
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Piptatherum coerulescens
Piptatherum holciforme
Piptatherum miliaceum miliaceum
Piptatherum miliaceum thomasii
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Pistacia lentiscus Σχίνο
Pistacia lentiscus var. chia
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά