Στοιχεία Είδους

Όνομα Lasiommata megera
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Λασιομάτα η μέγερα
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Καλλιέργεια, Φυτοφάρμακα, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών INTENSIFICATION OF AGRICULTURE
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα ALT.: 0-2200 M. (30), (40), (83), (84)
Παγκόσμια Εξάπλωση