Στοιχεία Είδους

Όνομα Lullula arborea
Υποείδος pallida
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Δεντροσταρήθρα
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση
Απειλές
Βοσκή
Σχόλια απειλών trampling of nests by herds of cattle
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων R
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα 30/84
Παγκόσμια Εξάπλωση