Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lasiommata maera Λασιομμάτα η μαίρα
Lasiommata megera Λασιομάτα η μέγερα
Lasiommata petropolitana Λασιομάτα η πετροπολιτανή
Leptidea duponcheli Λεπτιδέα ντυπόν
Leptidea morsei major Λεπτιδέα η μεγίστη
Leptidea sinapis Λεπτιδέα της σίναπις
Leptophyes albovittata Λεπτοφυές το λευκόγραμμο
Leptophyes bosci Λεπτοφυές του Μπος
Leptophyes punctatissima Λεπτοφυές το στικτότατο
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Libithea celtis Λιμπιθέα η Κέλτις
Limenitis populi Λιμενίτις της λεύκας
Limenitis reducta Λιμενίτις η …
Locusta migratoria Λοκούστα η μετανάστις
Lucanus cervus Λουκάνος ο ελαφόμορφος
Lucanus elaphus Λουκάνος ο έλαφος
Lycaeides argyrognomon Λουκαΐδης ο αργυρογνώμων
Lycaeides idas Λουκαΐδης ο ίδας
Lycaena phlaeas Λύκαινα η Φλαιάς