Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Uromenus elegans Ουρομένος ο κομψός
Uvarovistia uvarovi Ουβαροβιστία του Ουβάρωφ