Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Heodes ottomanus Ηόδης ο Οθωμανός
Heodes virgaurea Ηόδης η χρυσόβεργα
Heteracris littoralis littoralis Εταίρακρις ο παράλιος
Heteractis littoralis similis Εταίρακρις ο …
Hipparchia aristaeus Ιππαρχία ο Αρισταίος
Hipparchia delattini Ιππαρχία η Ντελατίνιος
Hipparchia semele cretica Ιππαρχία η Κρητική
Hypodryas maturna Υποδρυάς η …