Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ochrilidia tibialis Οχριλιδία η κνημιδοφόρος
Odontopodisma decipiens decipiens Οδοντοπόδισμα το δελεαστικό
Oecanthus pellucens calinensis Οίκανθος ο καλινένσιος
Oecanthus pellucens pellucens Οίκανθος ο διαλάμπων
Oedaleus decorus Οιδάλεος ο θελκτικός
Oedipoda aurea Οιδήποδας ο χρυσός
Oedipoda caerulescens Οιδήποδας ο κυανωπός
Oedipoda germanica Οιδήποδας ο Γερμανικός
Oedipoda miniata miniata Οιδήποδας ο …
Oedipoda venusta Οιδήποδας ο επαφροδίσιος
Omocestus haemorrhoidalis Ομόκηστος ο αιμορροϊδικός
Omocestus minutus Ομόκηστος ο μικρός
Omocestus petraeus Ομόκηστος ο πετραίος
Omocestus rufipes Ομόκηστος ο κοκκινόπους
Omocestus viridulus Ομόκηστος ο πρασινωπός
Orchamus raulinii Όρχαμος του Ραούλιν
Orchamus yersini yersini Όρχαμος ο Γιερσίνιος
Oropodisma chelmosi Ορωπόδισμα του Χελμού
Oropodisma erymanthosi Ορωπόδισμα του Ερυμάνθου
Oropodisma karavica Ορωπόδισμα το Καράβιο