Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tartarogryllus bordigalensis Ταρταρόγρυλλος ο βορδιγάλιος
Tartarogryllus tartarus Ταρταρόγρυλλος ο τάρταρος
Tarucus balcanicus Ταρούκος ο Βαλκανικός
Tetrix bipunctata Τέτριξ δίστικτος
Tetrix bolivari Τέτριξ ο Μπολιβάριος
Tetrix ceperoi Τέτριξ ο σεπερόϊ
Tetrix subulata Τέτριξ ο σουβλοφόρος
Tetrix tenuicornis Τέτριξ στενόκερος
Tetrix tuerki Τέτριξ ο τούερκ
Tettigonia cantans Τεττιγόνια η άδουσα
Tettigonia caudata Τεττιγόνια η ουροφόρος
Tettigonia viridissima Τεττιγόνια η πρασινότατη
Thersamonia thetis Θερσαμονία η Θέτις
Trigonidium cicindeloides Τριγωνίδιο το κικινδελοειδές
Troglophilus cavicola Τρωγόφιλος υων κοιλωμάτων
Troglophilus lagoi Τρωγόφιλος η λαγωΐς
Troglophilus neglectus neglectus Τρωγόφιλος η αμελής
Troglophilus spinulosus Τρωγόφιλος επακανθίζων
Tropidopola graeca graeca Τροπιδοπόλα η γραική
Tropidopola longicornis Τροπιδοπόλα η μακροκέρατη