Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dasyleurotettix depressus Δασυπλευροτέττιξ ο ταπεινός
Decticus albifrons Δεκτικός ο λευκομέτωπος
Decticus verrucivorus Δεκτικός ο κυστοβόρος
Discoptila fragosoi Δισκόπτιλος ο Φραγκόζος
Discoptila kinzelbachi Δισκόπτιλος ο Κινζελμπάχιος
Discoptila krueperi Δισκόπτιλος του Κρούπερ
Discoptila lindbergi Δισκόπτιλος ο Λιντμπέργκιος
Discoptila newmanae Δισκόπτιλος του Νιούμαν
Dociostaurus anatolicus Δοκιόσταυρος ο ανατολικός
Dociostaurus brevicollis brevicollis Δοκιόσταυρος ο βραχύλαιμος
Dociostaurus genei genei Δοκιόσταυρος του Τζένε
Dociostaurus jagoi jagoi Δοκιόσταυρος του Ζάγκο
Dociostaurus maroccanus Δοκιόσταυρος ο Μαροκινός
Dolichopoda annae Δολιχόποδη της Άννας
Dolichopoda cassagnaui Δολιχόποδη η Κασσαγνάου
Dolichopoda dalensi Δολιχόποδη η Δαλένσιος
Dolichopoda graeca Δολιχόποδη η γραική
Dolichopoda hussoni Δολιχόποδη του Χούσσου
Dolichopoda insignis Δολιχόποδη η επίσημη
Dolichopoda makrykapa Δολιχόποδη η μακρυκάπα