Στοιχεία Είδους

Όνομα Dociostaurus genei
Υποείδος genei
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Kazakia genei
Κοινή Ονομασία Δοκιόσταυρος του Τζένε
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων REEGAMINATION OF THE TAXON IS NEEDED
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα ??
Παγκόσμια Εξάπλωση