Στοιχεία Είδους

Όνομα Discoptila lindbergi
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Δισκόπτιλος ο Λιντμπέργκιος
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών DEVELOPMENT AND/OR DESTRUCTION OF CAVES
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πολύ επείγον
Ενδιαιτήματα 65
Παγκόσμια Εξάπλωση