Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Inachis io Ιναχίς η Ιώ
Iphiclides podalirius Ιφικλίδης ο Ποδαλίριος
Isophya lemnotica Ισοφύα λημνοτική
Isophya leonorae Ισοφύα της Λεονόρας
Isophya speciosa Ισοφύα η ενειδής