Στοιχεία Είδους

Όνομα Iphiclides podalirius
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Ιφικλίδης ο Ποδαλίριος
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Φυτοφάρμακα, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών HABITAT DEGRADATION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα ALT.: 0-2000 M. (83), (30), (40), (80), (84)
Παγκόσμια Εξάπλωση