Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Maculinea alcon Μακουλινέα η Άλκον
Maculinea arion Μακουλινέα η Αρίων
Maniola jurtina Μανιόλα της γιούρτας
Meconema thalassinum Μηκόνυμα το θαλασσινό
Melanargia galathea Μελαναργία η Γαλαθέα
Melanargia larissa Μελαναργία η Λαρίσσα
Melanargia russiae Μελαναργία η Ρούσσιος
Melanogryllus desertus Μελανόγρυλλος ο ερημικός
Melitaea arduinna rhodopensis Μελιταία η Ροδόπια
Melitaea cinxia Μελιταία η κίνξια
Melitae phoebe Μελίταία η Φοίβη
Mellicta athalia Μελίκτα η Αθάλια
Mellicta aurelia Μελίκτα η Αυριλία
Mesoacidalia aglaia Μεσοατσινταία η Αγλαΐα
Metaplastes oertzeni Μεταπλάστης του Οερτζέν
Metaplastes ornatus Μεταπλάστης ο διακοσμημένος
Metrioptera fedtschenkoi ambitiosa Μετριόπτερος ο ...
Metrioptera oblongicollis Μετριόπτερος ο προμηκόλαιμος
Minois dryas Μινωΐς Δρυάς
Modicogryllus frontalis Μοντικόγρυλλος ο μετωπικός