Στοιχεία Είδους

Όνομα Metrioptera fedtschenkoi
Υποείδος ambitiosa
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Roeseliana fedtschenkoi
Κοινή Ονομασία Μετριόπτερος ο ...
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Αποξήρανση
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα 20,50
Παγκόσμια Εξάπλωση