Στοιχεία Είδους

Όνομα Melitae phoebe
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Cinclidia phoebe
Κοινή Ονομασία Μελίταία η Φοίβη
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Βοσκή, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών GENERAL HABITAT DESTRUCTION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα ALT.: 0-2000 M. (30)
Παγκόσμια Εξάπλωση