Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gampsocleis abbreviata Γαμψοκλεΐς ο …
Glyphanus obtusus Γλύφανος ο αμβλύς
Glyphotmethis heldreichi heldreichi Γλυφοτμέθης ο Χειδραΐχ
Glyphotmethis heldreichi macedonicus Γλυφοτμέθης ο μακεδονικός
Gonepteryx cleopatra Γωνηπτέριξ η Κλεοπάτρα
Gonepteryx farinosa Γωνηπτέριξ η …
Gonepteryx rhamni Γωνηπτέριξ του ράμνου
Gryllomorpha albanica Γρυλλόμορφος ο Αλβανικός
Gryllomorpha cretensis Γρυλλόμορφος ο Κρητικός
Gryllomorpha dalmatina Γρυλλόμορφος ο Δαλματικός
Gryllomorpha guentheri Γρυλλόμορφος ο γκουενθέριος
Gryllomorpha pieperi Γρυλλόμορφος ο πηπέριος
Gryllomorpha wettsteini Γρυλλόμορφος του Βεττστάιν
Gryllus bimaculatus Γρύλλος ο δίστικτος
Gryllus campestris Γρύλλος ο πεδινός