Στοιχεία Είδους

Όνομα Glyphotmethis heldreichi
Υποείδος heldreichi
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Asiotmethis heldreichi heldreichi
Κοινή Ονομασία Γλυφοτμέθης ο Χειδραΐχ
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Καλλιέργεια, Δόμηση
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα 30,40,82
Παγκόσμια Εξάπλωση