Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ephippiger ephippiger ephippiger Εφιππίγερ ο Εφιππίγερ
Erebia aethiopella rhodopensis Ερέμπια της Ροδόπης
Erebia cassioides Ερέμπια η κασσιοειδής
Erebia euryale Ερέμπια η Ευρυάλη
Erebia ligea Ερέμπια η λίγειος
Erebia medusa Ερέμπια η μέδουσα
Erebia melas Ερέμπια ο μέλας
Erebia ottomana Ερέμπια η οθωμανή
Erebia triaria Ερέμπια η τριάρια
Eumedonia eumedon Ευμεδονία η Ευμέδου
Eupholidoptera astyla Ευφολιδόπτερη η άστυλη
Eupholidoptera cabrieri schmidti Ευφολιδόπτερη του Σμιντ
Eupholidoptera chabrieri garganica Ευφολιδόπτερη του Γκαργκάνο
Eupholidoptera cretica Ευφολιδόπτερη η Κρητική
Eupholidoptera epirotica Ευφολιδόπτερη η Ηπειρωτική
Eupholidoptera forcipata Ευφολιδόπτερη η …
Eupholidoptera gemellata Ευφολιδόπτερη η διπλασιαστής
Eupholidoptera icariensis Ευφολιδόπτερη της Ικαρίας
Eupholidoptera kinzelbachi Ευφολιδόπτερη Κιντσελμπάχ
Eupholidoptera latens Ευφολιδόπτερη …