Στοιχεία Είδους

Όνομα Erebia cassioides
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Ερέμπια η κασσιοειδής
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών GENERAL HABITAT DEGRADATION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Τρωτό
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα PROTECTED (PD 67/81)
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα ALT.: 1700-2000 M. (30), (34), (36) MONTANE GRASSLAND
Παγκόσμια Εξάπλωση