Στοιχεία Είδους

Όνομα Hypodryas maturna
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Υποδρυάς η …
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση Μείωση
Απειλές
Υλοτομία, Καλλιέργεια, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών GENERAL HABITAT DESTRUCTION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Σπάνιο
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα ALT.: 0-1000 M. (40)
Παγκόσμια Εξάπλωση