Στοιχεία Είδους

Όνομα Lycaena phlaeas
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Λύκαινα η Φλαιάς
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Καλλιέργεια, Αποξήρανση, Φυτοφάρμακα, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών GENERAL HABITAT DESTRUCTION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα ALT.: 0-2500 M. (30), (83), (84), (80),(60), (15), (20)
Παγκόσμια Εξάπλωση