Στοιχεία Είδους

Όνομα Locusta migratoria
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Λοκούστα η μετανάστις
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Μεταναστευτικό, Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων DISPERSAL WITHIN REGION RATHER THAN MIGRATION
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα 30,81,82,83,84
Παγκόσμια Εξάπλωση