Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Luscinia megarhynchos Αηδόνι
Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Larus atricilla Αζτεκόγλαρος
Larus audouinii Αιγαιόγλαρος
Larus fuscus Μελανόγλαρος
Larus genei Λεπτόραμφος γλάρος
Larus glaucoides Ισλανδικός γλάρος
Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος γλάρος
Larus minutus Νανόγλαρος
Larus ridibundus Καστανοκέφαλος γλάρος
Limnocryptes minutus Μικρός Λιμνοδρόμος
Limnodromus scolopaceus Μεγάλος Λιμνοδρόμος
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής