Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Grus grus Γερανός
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Gavia immer Παγοβούτι
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Gyps fulvus Όρνιο
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι