Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Netta rufina Φερεντίνι
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Numenius arquata arquata Τουρλίδα