Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός