Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vanellus vanellus Καλημάνα