Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Mergus albellus Νανοπρίστης
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Miliaria calandra Τσιφτάς
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα