Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Passer domesticus Σπουργίτης
Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Porzana parva Μικροπουλάδα
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Plegadis falcinellus
Pandion haliaetus Ψαραητός
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος