Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς