Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης
Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης
Otis tarda Αγριόγαλος
Otus scops Γκιώνης
Oxyura leucocephala Κεφαλούδι
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης