Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Serinus serinus Σκαρθάκι
Sterna caspia Καρατζάς
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Streptopelia turtur Τριγώνι
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Sula bassana Σούλα
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος